fbpx

Általános Szolgáltatási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazzák kutyagazdi.hu., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap és webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@kutyagazdi.hu
Telefonszámai: +36 30 353 9399
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai

Tárhelypark Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószáma: 23289903-2-43
Cégjegyzékszáma: 01-09-322570
Telefon: +36 1 700 4140

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF vonatkozik a honlap és a webshop látogatóira, felhasználóira. A Szolgáltató jogosult az Általános Szolgáltatási Feltételeket egyoldalúan módosítani, a módosítás a következő látogatástól, belépéstől vagy vásárlástól érvényes. A Szolgáltató az Általános Szolgáltatás Feltételekben visszamenőleges hatályú, a felhasználókra hátrányos következménnyel járó módosítást nem eszközölhet.

1.3. Szerzői jogok

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információszerzésére használja fel.

A kutyagazdi.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szellemi alkotásnak minősül, mindezen tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek. A weboldal tulajdonosának illetve fenntartójának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmát részben vagy egészben vagy bármilyen formában lemásolni, felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Ez alól kivétel a saját, személyes használatra a szerzői jogra vonatkozó, hatályos rendelkezések szerint nem kereskedelmi felhasználásnak minősülő körben történő használat, amikor a jogosult felhasználó ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait saját számítógépén tárolja vagy kinyomtatja.

Mindennemű tartalomátvétel csak az üzemeltetőtől kapott előzetes írásbeli engedély után lehetséges, és kötelező forrásként az üzelemltető honlapjának megjelentetése (domain neve). Csak az üzemeltető által engedélyezett tartalom/tartalomrészlet használható fel kizárólag az előzetes engedélyben meghatározott módos és feltételek mellett.

Ha a weboldal tartalmát a weboldal üzemeltetőjének előzetes engedélye nélkül azonos, közel azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek weboldalán, nyomtatott vagy bármilyen más írott formában, akkor másolt oldalanként 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű kötbér kerül kiszámlázásra a jogtalan felhasználó felé. Ez a jogellenes használat ellensúlyozásának minősülő díj. Másolt oldalnak számít minden legalább 10%-nál nagyobb engedély nélkül átemelt szövegbeli egyezés vagy hasonlóság.

Az engedély nélküli másolás bizonyítására közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, mely közokiratnak minősül, így bizonyító erejű, és amely költségét a kötberen felül a jogosulatlan felhasználóra hárítjuk. A másolással, átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezt a kötbér megállapodást.

A kötbér mértékének megállapításánál tekintetbe vettük, hogy a kutyagazdi.hu üzleti célú honlap, amely jogtulajdonosainak bevételt termel. A kötbérátalány a jogsértéssel elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének kompenzációját, valamint a jogsértés megelőzését szolgálja. A jogtulajdonos az általános kötbéren felüli más kárait is érvényesítheti.

1.4. Rendelkezésre állás: jelen honlap a tárhelyszolgáltató ÁSZF szerinti rendelkezésreállást biztosítja, a vásárolt termékek a vásárlás előtt, a termékleírásban ismertetett feltételek szerint, vagy a honlap működési ideje alatt elérhetőek.

Adatkezelési szabályok

2.1. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.2. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek tartalmazzák az áfát, de papírtermék esetén nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat és a csomagolási díjat.

2.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

2.5. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

2.6.. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

2.7. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

2.8. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

3.1. A megrendelések feldolgozása mikor történik

3.2. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

4.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

4.2. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

Garancia, jótállás

5.1. Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

6.1. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Szeged, 2019. szeptember 02.